Deltagare

Krav för deltagande

  • Minst ett 1:a pris på löshundsprov i Sverige.
  • ”Very Good” upp till 15 månader eller ”Good” från 15 månader eller äldre på utställning.
  • HD, grad A eller B och AD, friröntgade hundar får delta. Gäller oavsett ålder eller index.
    Gråhund som inte är AD röntgade äger dock rätt att delta.

Ägaren måste också vara medlem i Älghundklubben men i övrigt gäller lokalklubbens uttagningsregler och det är också dem som utser sin representant.

Rulla till toppen